Τσάκρα

Τα τσάκρα ενεργούν σαν κεραίες, που μας μεταφέρουν ενεργειακές δονήσεις-πληροφορίες και μας συνδέουν με όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον, τη φύση και το σύμπαν.

Η λέξη "τσάκρα" σημαίνει στα σανσκριτικά "τροχός". Αυτό το όνομα δόθηκε επειδή η κίνησή του είναι περιστροφική και έτσι προσελκύει και εκπέμπει ενέργεια.

Στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν 7 βασικά ενεργειακά κέντρα, και πολλά δευτερεύοντα. Τα τσάκρα λειτουργούν αυτόνομα, αλλά και συνεργάζονται μεταξύ του και το ένα επηρεάζει τη ροή της ενέργειας του άλλου.Τσάκρας

  • Όταν όλα τα ενεργειακά μας κέντρα είναι ισορροπημένα, βιώνουμε την απόλυτη ισορροπία σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξής μας.
  • Όταν κάποιο από αυτά τα κέντρα μας νοσεί, ξεκινάνε οι ανισορροπίες που οδηγούν σε ασθένειες στο σώμα, το νου και το πνεύμα.
  • Όσο πιο συνειδητοί γινόμαστε στην εργασία με τα ενεργειακά μας κέντρα, τόσο περισσότερο θα ενδυναμώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Για να διατηρήσουμε σε κατάσταση ισορροπίας το ενεργειακό μας σύστημα, που είναι ένας μοναδικός συνδυασμός από διάφορα επίπεδα και ενέργειες - σωματικό, ψυχικό, νοητικό, πνευματικό -, χρειάζεται να το φροντίζουμε σε όλα τα επίπεδα.

Η κρυσταλλοθεραπεία μπορεί να επαναφέρει άμεσα και αποτελεσματικά την ενεργειακή ισορροπία σε όλα τα επίπεδα δίνοντάς μας τη δυνατότητα να δούμε πιο βαθιά τον εαυτό μας, να κατανοήσουμε καταστάσεις και γεγονότα, να απελευθερωθούμε από αρνητικές πεποιθήσεις και να προχωρήσουμε ελεύθεροι προς το καλύτερο που μπορούμε να εκφράσουμε.

Στην περίπτωση ανισορροπιών που εμφανίζονται στο σωματικό επίπεδο - εκδήλωση ενοχλητικών συμπτωμάτων, πόνων, δυσλειτουργικών οργάνων-, η συνεδρία της κρυσταλλοθεραπείας λειτουργεί σε δύο επίπεδα:

  • Εξισορροπεί το ενεργειακό κέντρο που επηρεάζει το πάσχον όργανο χρησιμοποιώντας τους κρυστάλλους που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο τσάκρα.
  • Ενισχύει αυτό το τσάκρα χρησιμοποιώντας κρυστάλλους με αναλγητικές, ιαματικές και τονωτικές ιδιότητες για τη συγκεκριμένη πάθηση.
1 1ο Ενεργειακό Κέντρο (κέντρο βάσης)
2 2ο Ενεργειακό Κέντρο (κέντρο Ιερού)
3 3ο Ενεργειακό Κέντρο (κέντρο ηλιακού πλέγματος)
4 4ο Ενεργειακό Κέντρο (κέντρο καρδιάς)
5 5ο Ενεργειακό Κέντρο (κέντρο λαιμού)
6 6ο Ενεργειακό Κέντρο (κέντρο τρίτου ματιού)
7 7ο Ενεργειακό Κέντρο (κέντρο κεφαλής)
8 Δευτερεύοντα Ενεργειακά Κέντρα (Minor Chakras)