Το Σωματείο "Σύλλογος Ελλήνων Κρυσταλλοθεραπευτών" (Σ.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το 2010 επιχειρώντας να προάγει την κρυσταλλοθεραπεία στην Ελλάδα μέσω της ενημέρωσης γύρω από τον τομέα των κρυστάλλων και της χρήσης τους, καθώς και μέσω μιας σειράς άλλων στόχων που έθεσε κατά τη δημιουργία του, μέσα από ανακοίνωση του.

Δυστυχώς, λόγω της βαθμιαίας αδράνειας των μελών του στον άξονα του χρόνου, αυτή τη στιγμή ο Σ.Ε.Κ. θεωρείται ανενεργός. Ωστόσο, όλες οι σχετικές πληροφορίες που τον αφορούν παραμένουν δημοσιευμένες για λόγους αρχείου.

 

Υποκατηγορίες

Ανακοινώσεις Σ.Ε.Κ.

Ανακοινώσεις που αφορούν τα μέλη του Σ.Ε.Κ. και πληροφορίες για τη λειτουργία του.

Αρχείο Εκδηλώσεων

Αρχείο των εκδηλώσεων που έχουν οργανωθεί από τον Σ.Ε.Κ.