Προγραμματισμός Κρυστάλλων και Ορυκτών

Αφού καθαρίσετε τον κρύσταλλο, κρατήστε τον στα χέρια σας για μερικά λεπτά. Είναι απαραίτητο να του δηλώσετε ξεκάθαρα ότι εργάζεται μόνο για την αγάπη και το φως έχοντας στο νου σας το σκοπό για τον οποίο τον έχετε επιλέξει και τις ιδιαίτερες ποιότητες που θέλετε να σας βοηθήσει να εκδηλώσετε στη ζωή σας μέσα από την ποικιλία των ποιοτήτων που διαθέτει. Αν κάποια στιγμή θελήσετε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κρύσταλλο για διαφορετικό σκοπό απ' αυτόν για τον οποίο έγινε ο προγραμματισμός, καλό είναι να τον καθαρίσετε σύμφωνα με τις ανάλογες τεχνικές καθαρισμού των κρυστάλλων.

...Προχωρήστε στον προγραμματισμό των ορυκτών σας, νιώθοντας την ποιότητά τους και καθορίζοντας τη χρήση τους (για θεραπεία, διαλογισμό ή καθαρισμό χώρου), καθώς οι δονήσεις για διαφορετικούς σκοπούς είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Αν χρησιμοποιείτε τον ίδιο κρύσταλλο για δύο διαφορετικές εργασίες, τον αναγκάζετε να "σπαταλάει", κατά κάποιον τρόπο, την ενέργειά του.[...] Στο χαλαζία μπορεί να μπει διαφορετικό πρόγραμμα σε κάθε πλευρά του, αρκεί να αφορά το ίδιο θέμα...

Απόσπασμα από το βιβλίο της Shakila Ιωάννα Μπράτη "Κρύσταλλοι - Οι δάσκαλοι του Φωτός", Εκδόσεις Κέδρος
Pin It