Σύλλογος Ελλήνων Κρυσταλλοθεραπευτών

Σύλλογος Ελλήνων Κρυσταλλοθεραπευτών

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας ανακοινώνουμε την ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων Κρυσταλλοθεραπευτών (Σ.Ε.Κ., αριθ. απόφασης 2193), του πρώτου επαγγελματικού μη κερδοσκοπικού σωματείου στην Ελλάδα που αφορά την ολιστική/προληπτική θεραπευτική μέθοδο της Κρυσταλλοθεραπείας.

Με ό,τι κι αν μας κόστισε σε χρόνο, χρήμα, κόπο και θυσίες, είμαστε πλέον ευτυχείς για το πρώτο έμπρακτο αποτέλεσμα, το μικρό λιθαράκι που βάλαμε για τη διάδοση των αρχών και των μεθόδων της κρυσταλλοθεραπείας στον Ελληνικό χώρο.

Η θεραπευτική ενασχόληση με τους κρυστάλλους και τα ορυκτά, στα πλαίσια μιας γενικότερης κίνησης που γίνεται από τον «εναλλακτικό», όπως αποκαλείται, χώρο, δεν είναι παρά άλλη μια μέθοδος αυτοβελτίωσης και εξέλιξης του ανθρώπου, χρησιμοποιώντας ως μέσον ζωντανά κομμάτια της φύσης, που είναι οι κρύσταλλοι και τα ορυκτά. Προτεραιότητα σε αυτόν τον χώρο, τόσο για μας όσο και για κάθε θεραπευτή που σέβεται τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του, οφείλει να είναι η γείωση όλων των ενεργειών και των ποιοτήτων με τις οποίες συν-εργαζόμαστε για να φέρουμε το έργο μας σε πέρας. Η αγάπη, η ειρήνη, η υγεία, η δημιουργία, η ευτυχία, το φως και η ζωή σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις διαστάσεις, είναι αξίες και ποιότητες που οφείλουμε και είναι σημαντικό, ίσως τώρα περισσότερο από ποτέ, να φέρουμε στο «εδώ» και στο «τώρα». Δεν έχει νόημα να τις αναζητούμε κάπου αλλού, αλλά να τις φέρουμε εδώ, να τις καλέσουμε μέσα μας και γύρω μας, να γίνουν κομμάτι της ζωής μας.

Με αυτές τις αρχές λοιπόν προχωρούμε και συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, βελτιώνοντας πρώτα απ' όλα τον ίδιο μας τον εαυτό.
Σύμμαχοι σε αυτό το μονοπάτι είναι: ο Σ.Ε.Κ., ως μια ομάδα συναδέλφων και φίλων που μοιράζονται κοινούς στόχους και οράματα, και η ιστοσελίδα του Crystal Light, που αποτελεί έναν σύγχρονο, πρακτικό και όμορφο τρόπο να μοιραστούμε τις γνώσεις μας και να διαδώσουμε τη σοφία των κρυστάλλων και την τέχνη της κρυσταλλοθεραπείας, δίνοντας στον κόσμο τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με αυτόν το χώρο.

Είμαστε υπερήφανοι που τόσο ο Σ.Ε.Κ. όσο και το Crystal Light είναι οι πρώτες οργανωμένες προσπάθειες - η κάθε μία στον χώρο της - που γίνονται στην Ελλάδα για τη διάδοση αυτών των αρχών μέσα από την κρυσταλλοθεραπεία, γεγονός βέβαια που μας δεσμεύει και μας προτρέπει στο να τις στηρίξουμε και να τις επεκτείνουμε με όλη μας την αγάπη και την αφοσοίωση.

 

Στόχοι του Σωματείου

Όπως αναφέρεται και στο καταστατικό του Σωματείου (Άρθρο 2), στόχοι του Σ.Ε.Κ. είναι:Η δημοσίευση ίδρυσης του Σ.Ε.Κ.

Η προστασία, η βελτίωση και η διατήρηση της φυσικής κατάστασης του ανθρώπινου οργανισμού με την εμβάθυνση στη μελέτη, την εξάσκηση και την εξειδίκευση στην μέθοδο της Κρυσταλλοθεραπείας όπως και η ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του Σωματείου σχετικά με τις εξελίξεις της μεθόδου της Κρυσταλλοθεραπείας.

Η Κρυσταλλοθεραπεία είναι μια συμπληρωματική πανάρχαια μέθοδος αυτοθεραπείας του ανθρωπίνου σώματος και νου με τη χρήση της θεραπευτικής και ζωτικής ενέργειας των ορυκτών και των κρυστάλλων, που δημιουργούνται στη μήτρα της Γης και από εκεί απορροφούν όλη τη γνώση και τη σοφία. Οι κρύσταλλοι, από τη φύση τους, μπορούν να εργασθούν σε βαθύ επίπεδο για να καθαρίσουν από δυσλειτουργίες και να συντονίσουν τον ανθρώπινο οργανισμό, αφυπνίζοντας την εσωτερική δύναμη κάθε ανθρώπου, που είναι άλλωστε ένα κομμάτι της Γης και στο σώμα του περιέχονται όλα της τα ιχνοστοιχεία.

Υπάρχουν καταγραφές από Αίγυπτο, Ινδία, Κίνα, Αρχαία Ελλάδα κ.α. για τη χρήση των ορυκτών και των κρυστάλλων σε θεραπείες νου και σώματος, πριν από 3.500 χρόνια. Σοφοί και θεραπευτές από αυτές τις χώρες εκτίμησαν και εφάρμοσαν τη ζωτική ενέργεια των κρυστάλλων για την αυτοθεραπεία πασχόντων συνανθρώπων τους.

Στην εποχή μας τα ορυκτά και οι κρύσταλλοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από τους κρυσταλλοθεραπευτές ως μία φυσική και συμπληρωματική μέθοδος αυτοθεραπείας του ανθρωπίνου νου και σώματος.

Η παράλληλη εφαρμογή των προληπτικών και θεραπευτικών μεθόδων της Κρυσταλλοθεραπείας και της σύγχρονης Δυτικής ιατρικής φέρνει κοντά την αρχαία σοφία και τη σύγχρονη επιστήμη, που έχει αποδειχθεί πως και οι δύο μπορούν να είναι εντελώς συμβατές.

Ειδικότερα σκοποί του Σωματείου είναι οι εξής:

1.            Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του Σωματείου.

2.            Η προάσπιση των συνταγματικών, κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών των επαγγελματιών κρυσταλλοθεραπευτών, και ειδικότερα του συνταγματικού δικαιώματός τους να ασκούν ελευθέρα και απρόσκοπτα το επάγγελμά τους.

3.               Η προαγωγή του επαγγέλματος των επαγγελματιών κρυσταλλοθεραπευτών, με σκοπό την προστασία, τη βελτίωση και τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης του ανθρώπινου οργανισμού με την εμβάθυνση στη μελέτη, την εξάσκηση και εξειδίκευση στη μέθοδο της Κρυσταλλοθεραπείας, με τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων, την έκδοση ειδικών εντύπων κ.λ.π., για την προώθηση της επιμόρφωσης, της διδασκαλίας και την πρακτική εξάσκηση σε αυτήν των μελών του Σωματείου, αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να έρθει σε επαφή με την μέθοδο της Κρυσταλλοθεραπείας.

4.               Η εποπτεία και έγκριση των τίτλων σπουδών που απαιτούνται για την απόκτηση εκ μέρους οποιουδήποτε της ιδιότητος του επαγγελματία κρυσταλλοθεραπευτού.

5.            Η επιδίωξη όπως κατοχυρωθεί νομοθετικά το αποκλειστικό δικαίωμα του Συλλόγου να χορηγεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στους ασκούντες επαγγελματικά την μέθοδο της Κρυσταλλοθεραπείας και όπως οι αρμόδιες κατά τόπους Δ Ο.Υ. μη δέχονται δηλώσεις ενάρξεως επιτηδεύματος οποιουδήποτε ασκεί επαγγελμαπκά την μέθοδο της Κρυσταλλοθεραπείας, χωρίς την εκ μέρους τους προσκόμιση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία χορηγείται κατά τα προαναφερόμενα.

6.            Η επιδίωξη όπως καλυφθεί από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς διάκριση, η επιστροφή των εξόδων παροχής υπηρεσιών που έχουν σχέση με την άσκηση της μεθόδου της Κρυσταλλοθεραπείας.

7.                     Η επιδίωξη όπως εναρμονισθεί η Ελληνική νομοθεσία σχετικά με τις συμπληρωματικές μεθόδους αυτοβελτίωσης και φροντίδας της υγείας με την Κοινοτική νομοθεσία και με τη νομοθεσία των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία έχουν αναγνωρισθεί νομοθετικά οι συμπληρωματικές μέθοδοι αυτοβελτίωσης και φροντίδας της υγείας και οι κανόνες απόκτησης της ειδικότητας ερευνητού-θεραπευτού της μεθόδου της Κρυσταλλοθεραπείας και άσκησης του επαγγέλματος αυτού.

8.                     Η επικοινωνία και συνεργασία του Σωματείου με άλλα Σωματεία και Οργανώσεις του εξωτερικού, όπως και με άλλα σχετικά Σωματεία του εσωτερικού.

9.                     Η άσκηση κάθε άλλης νόμιμης δραστηριότητας στα πλαίσια των σκοπών του Σωματείου.

 

 

Πρότυπα και Προϋποθέσεις

Όπως γίνεται σαφές και από τα παραπάνω, μια εξίσου σημαντική προτεραιότητα του Σ.Ε.Κ., και ενδεχομένως η πιο δύσκολη, είναι η καθιέρωση προτύπων (standards) και προϋποθέσεων στο χώρο του κλάδου της κρυσταλλοθεραπείας. Η προστασία τόσο των θεραπευτών όσο και των θεραπευόμενων είναι κρίσιμης σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι προαναφερόμενες αρχές αλλά και το κύρος των επαγγελματιών κρυσταλλοθεραπευτών και του χώρου της κρυσταλλοθεραπείας γενικότερα.

Ας μην ξεχνάμε πως η κρυσταλλοθεραπεία είναι σχετικά καινούρια μέθοδος για τα ελληνικά δεδομένα (παρ' όλο που ασκείται μεμονωμένα εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα), και δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που δρουν υστερόβουλα, εκμεταλλευόμενοι την άγνοια του κόσμου πάνω στο θέμα, έχοντας συνήθως οικονομικής φύσεως κίνητρα. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα που θα μπορούσαν να αναφερθούν, ωστόσο κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει λόγος επί του παρόντος να μπούμε στη διαδικασία να τα αναφέρουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι πως μέσα από αυτά τα άσχημα φαινόμενα που παρατηρούνται σε αυτόν το χώρο (όπως και σε κάθε άλλο χώρο δυστυχώς) διαφαίνεται η σημαντικότητα προάσπισης της κρυσταλλοθεραπείας απέναντι σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν το όνομά της με υστεροβουλία.

Σε αυτά τα πλαίσια, καλούμαστε να ορίσουμε κάποια στάνταρς που πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν κρυσταλλοθεραπευτή, καθώς και να «αναγνωρίσουμε» τις σχολές ή τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών που παρέχουν ανάλογους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα με αντικείμενο την κρυσταλλοθεραπεία. Θεωρώντας πως οφείλουμε, ως Σωματείο, να θέσουμε κάποια κριτήρια προς αυτή την κατεύθυνση, ένα πρώτο βήμα είναι το γεγονός ότι δεχόμαστε να γίνουν μέλη του σωματείου θεραπευτές που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Ε.Κ. (άρθρο 4), μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι όσοι εφαρμόζουν την μέθοδο της Κρυσταλλοθεραπείας στις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) έχουν πιστοποιητικό σπουδών Σχολών ερευνητού-θεραπευτού της μεθόδου της Κρυσταλλοθεραπείας του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένων από το Σωματείο και

β) έχουν πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

 

Αυτές οι προϋποθέσεις τείνουμε να θεωρούμε ότι είναι οι ελάχιστες αποδεκτές προκειμένου να μπορεί κανείς να πιστοποιήσει τις γνώσεις και τις ικανότητές του ως κρυσταλλοθεραπευτής, ιδίως αν λάβουμε υπόψιν τις προϋποθέσεις αντίστοιχων Συλλόγων του εξωτερικού (π.χ. CHF, Αγγλία) που απαιτούν τουλάχιστον δύο χρόνια σπουδών και πρακτικής υπό επίβλεψη πάνω στην κρυσταλλοθεραπεία.

Ευελπιστούμε πως με το χρόνο αυτές οι αρχές και προϋποθέσεις θα γίνουν πιο συγκεκριμένες και θα αφορούν όλο το φάσμα ενασχόλησης ενός ανθρώπου με το αντικείμενο της κρυσταλλοθεραπείας, από την εκπαίδευσή του μέχρι την πρακτική του, θα υποστηριχθούν από τους επαγγελματίες κρυσταλλοθεραπευτές, θα είναι σεβαστές από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς και θα αποτελούν κριτήρια επιλογής θεραπευτή για τον θεραπευόμενο.

 

Επικοινωνία

Η επικοινωνία μεταξύ του Σωματείου και των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την κρυσταλλοθεραπεία, όχι απαραίτητα για θέματα που άπτονται του Σωματείου, αλλά γενικότερα για πληροφορίες πάνω στους κρυστάλλους, στις πρακτικές ή για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το αντικείμενο, είναι πρώτη μας προτεραιότητα, μιας και ο πιο άμεσος τρόπος πληροφόρησης είναι η αλληλεπίδραση με σας. Κατ' αρχήν στέλνοντάς μας σχόλια για την ιστοσελίδα, προτάσεις, ιδέες αλλά και απορίες, μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι και να εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο του συγκεκριμένου δικτυακού χώρου.

Το Crystal Light επίσης σας δίνει το βήμα να συνεισφέρετε σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για τη διάδοση της κρυσταλλοθεραπείας, αν θέλετε να μοιραστείτε γνώσεις ή τεχνικές που άπτονται του αντικειμένου.

Επίσης, αν είστε συνάδελφος και επιθυμείτε να γίνετε μέλος του Σ.Ε.Κ. ή θέλετε πληροφορίες για το Σύλλογο, μπορείτε να μας στείλετε e-mail μέσω της αντίστοιχης φόρμας για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

Τέλος, νιώστε ελεύθεροι να μοιραστείτε μαζί μας οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό σχετικά με τους κρυστάλλους ή την κρυσταλλοθεραπεία, επικοινωνώντας μαζί μας μέσα από τις αντίστοιχες φόρμες επικοινωνίας, ανάλογα με το θέμα για το οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, πατήστε εδώ.

 

Τέλος, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που μας υποστήριξαν και συνεχίζουν να μας υποστηρίζουν σε αυτό το δύσκολο έργο, βάζοντας ο καθένας το δικό του λιθαράκι στη στήριξη του Συλλόγου. Ευχαριστούμε τον Γιάννη που μας παραχώρησε το χώρο του για την οργάνωση της πρώτης εκδήλωσης του Συλλόγου, με την υποστήριξη του Crystal Light., καθώς και όλους τους φίλους που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Ευχαριστούμε τον Ονειρόκοσμο για την ευγενική του προσφορά στην κατασκευή της Σφραγίδας του Σ.Ε.Κ., καθώς και τον δικηγόρο Νίκο Μ. Τζώνη για όλες του τις ενέργειες που συνετέλεσαν στη δημιουργία του Σ.Ε.Κ.