Κουνζίτης: Ο εξισορροπιστής των συναισθημάτων - Απόσπασμα από το βιβλίο 'Κρυσταλλική Φώτιση', της Κατρίνα Ραφαέλ

Ευρετήριο Άρθρου

Αν παρατηρήσει κανείς τον κουνζίτη προσεκτικά, μπορεί να διακρίνει ροζ και ερυθρωπές ακτίνες χρώματος. Αυτές αντι­προσωπεύουν την ικανότητα που έχει ο κουνζίτης να δημιουργεί μια ισορροπία ανάμεσα στο νου (κοκκινωπό χρώμα) και στην καρδιά (ροζ χρώμα). Ο κουνζίτης διοχετεύει την ενέρ­γεια του από την καρδιά στο κεφάλι, μεταβάλλοντας τα πρό­τυπα της σκέψης που αφορούν τα συναισθηματικά μπλοκαρί­σματα. Μόνον όταν εξουδετερωθούν οι σκέψεις και τα συναι­σθήματα, που είναι συνεπακόλουθα αυτών των σκέψεων, μπορεί να επέλθει μια πλήρης θεραπεία.

Ο κουνζίτης αντανακλά συνήθως μιαΑκατέργαστος Κουνζίτης καθαρή ακτίνα ελα­φρού ροζ χρώματος. Σε ποιότητα πετραδιού, εκδηλώνει την τελειότερη διαύγεια που μπορεί να εμφανιστεί σε λίθους του ροζ χρώματος. Αυτή η διαύγεια είναι ο βασικός λόγος που ο κουνζίτης έχει κερδίσει τη θέση του ως ένας από τους λίθους της Νέας Εποχής. Συμβολίζει μια αγνή έκφραση χαράς στις σκέψεις και στα συναισθήματα. Είναι μια κατάσταση ενεργο­ποιημένης αγάπης για τον εαυτό μας, χωρίς απαιτήσεις ή προσ­δοκίες. Όταν χρησιμοποιείται μαζί με ροζ τουρμαλίνη, η χα­ρά της καρδιάς κατευθύνεται στον έξω κόσμο.

Ο κουνζίτης προσφέρεται επίσης και ως ένας ισχυρός λίθος για διαλογισμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξισορρο­πήσει αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις ή διαταραγμέ­νες νοητικές καταστάσεις. Για να ασκηθείτε σ' αυτόν το δια­λογισμό, καθίστε έχοντας ορθή τη σπονδυλική σας στήλη και κρατήστε ένα λίθο κουνζίτη στο κέντρο του στήθους σας. Με την εισπνοή σας γεμίστε την καρδιά με την εξαγνισμένη ενέρ­γεια του κουνζίτη. Κρατήστε την ανάσα σας για μια στιγμή, εικονοποιώντας μια ροζ ακτίνα να ανυψώνεται και να φτάνει στο κέντρο του τρίτου ματιού. Μόλις φτάσει σ' αυτό το ση­μείο, αφήστε την αναπνοή σας και προβάλετε με το νου σας μια κοκκινωπή-ροζ ακτίνα να επιστρέφει στην καρδιά σας. Συ­νεχίστε κατ' αυτό τον τρόπο από 11 λεπτά και θα εκπλαγείτε με τα αποτελέσματα. Ο διαλογισμός αυτός θα καθαρίσει το νου, θα ηρεμήσει τα συναισθήματα και θα σας αφήσει σε μια γαλήνια κατάσταση ισορροπίας.

 

Έχοντας τοποθετήσει έναν κουνζίτη στο τσάκρα της καρ­διάς, στη διάρκεια της κρυσταλλοθεραπείας, μπορείτε να πε­ριστρέφετε έναν καθαρό κρύσταλλο χαλαζία-μεταβιβαστή κα­τά τη διάταξη των δεικτών του ρολογιού, λίγα εκατοστά πάνω απ' αυτό το σημείο. Η ενέργεια του κουνζίτη θα κατευθυνθεί μ' αυτό τον τρόπο στα εσωτερικά βασίλεια της καρδιάς και θα σφραγίσει την αύρα, προστατεύοντας την από αρνητικές εξω­τερικές επιρροές. Αν παραμείνετε πολύ συγκεντρωμένοι, η κο­ρυφή του κρυστάλλου χαλαζία μπορεί να ακουμπήσει πάνω στην κορυφή του κουνζίτη. Εκείνη τη στιγμή διοχετεύστε τις δικές σας θεραπευτικές σκέψεις μέσω του κρυστάλλου. Αυτό θα φορτίσει ακόμα περισσότερο τον κουνζίτη. Πρόκειται για μια προηγμένη τεχνική και πρέπει να ασκείται μόνον όταν το υποκείμενο είναι έτοιμο και ικανό να διώξει συνειδητά τους φόβους του. Η φόρτιση του κουνζίτη με έναν καθαρό χαλαζία κατ' αυτό τον τρόπο, ανυψώνει την ενέργεια σε μια τόσο υψηλή συχνότητα, ώστε διασπά κάθε μπλοκάρισμα που δεσμεύ­ει και περιορίζει το τσάκρα της καρδιάς.

Ο κουνζίτης είναι ιδανικός λίθος για παιδιά που περνούν δύ­σκολες περιόδους προσαρμογής και δράσης στη ζωή. Η απα­λή ροζ ακτίνα του θα παρηγορήσει την καρδιά τους και θα καθαρίσει κάθε σκιά στην αύρα που έχει συσσωρευθεί λόγω αρ­νητικών κραδασμών. Ο κουνζίτης είναι επίσης καλός λίθος για να φοριέται από παιδιά που νοσταλγούν τα αστέρια («παιδιά των άστρων») ή που έχουν ενσαρκωθεί χωρίς να έχουν γειω­θεί απόλυτα, διότι τους βοηθά να προσαρμοστούν στο γήινο πεδίο και στις γήινες ενέργειες.

Ο κουνζίτης είναι ένα ιδιαίτερο δώρο στη γη μας. Η παρου­σία του εκπέμπει μια βαθιά αίσθηση ειρήνης και ισορροπίας. Είναι η έκφραση της εξελιγμένης ανοιχτής καρδιάς, η οποία κατανοεί τα πάντα, βρίσκεται υπεράνω και πέραν πάσης προσκολλήσεως, γνωρίζει την απόλυτη ευσπλαχνία και είναι αιώ­νια απαλλαγμένη από το φόβο.

 

Κρυσταλλική Φώτιση, Κατρίνα Ραφαέλ - σελ.124-5
Εκδόσεις "Πύρινος Κόσμος"

Pin It