Δευτερεύοντα Ενεργειακά Κέντρα (Minor Chakras)

Δευτερεύοντα Ενεργειακά Κέντρα - Minor Chakras

Σύμφωνα με την Αρχαία Κινεζική Ιατρική,  η ζωτική ενέργεια ή τσι ρέει στο φυσικό και ενεργειακό σώμα μέσω των Μεσημβρινών. Αυτά τα κανάλια επιτρέπουν στην ζωτική ενέργεια ή τσι να περάσει μέσα από όλα τα όργανα και τις λειτουργίες του σώματος.

Κάθε ένα από αυτά τα κανάλια μέσω των οποίων ρέει η ζωτική ενέργεια, συνδέεται και με ένα εσωτερικό σύστημα κάθε οργάνου. Υπάρχουν λοιπόν περισσότερα από 2.000 ενεργειακά κέντρα στο Σύστημα των Μεσημβρινών, τα οποία ενεργοποιούνται ώστε να βελτιώνεται η ροή της ζωτικής ενέργειας.


Minor ChakrasΣτην σύγχρονη θεραπευτική, έχουν διαχωριστεί 21 Δευτερεύοντα Ενεργειακά Κέντρα που είναι κοινώς αποδεκτά από τους περισσότερους θεραπευτές, συμπεριλαμβανομένου του Άλτα Μέιτζορ (Alta Major).

Τα Κύρια Ενεργειακά Κέντρα εκτείνονται περίπου 10-12 εκ. από τον πυρήνα τους προς την Αύρα και καθένα φτάνει σε διάμετρο τα 12-14 εκ.
Τα Δευτερεύοντα Ενεργειακά Κέντρα φτάνουν σε διάμετρο μόνον τα 8-10 εκ.

Major ChakrasΗ θεωρία των Ενεργειακών Κέντρων συνοψίζεται στο ότι ολόκληρο το σώμα αποτελείται από πολλαπλά στρώματα φωτός και στα σημεία όπου οι «ακτίνες» που παράγονται τέμνονται (τα λεγόμενα σημεία νάντις - nadis), βρίσκουμε τα Δευτερεύοντα Ενεργειακά Κέντρα.

Αρχικά θα δούμε πώς ο Δάσκαλος Τσόα Κοκ, Ιδρυτής της θεραπευτικής Pranic Healing & Arhatic Yoga, περιγράφει με πολύ ενδιαφέρον τρόπο τα Κύρια Ενεργειακά Κέντρα διευρύνοντας την σημασία του ρόλου τους πέρα από τα τυπικά χαρακτηριστικά που συνήθως τους αποδίδονται και σημειώνει τα πρωτευούσης σημασίας Δευτερεύοντα Ενεργειακά Κέντρα:

Major and Minor Chakras

Το Κέντρο Στέμματος (7ο - Σαχασράρα/Sahasrara) βρίσκεται στην κορυφή της κεφαλής. Είναι το κέντρο της ανώτερης διασθητικής λειτουργίας. Αυτή η λειτουργία, όταν πλήρως αναπτυχθεί, εμφανίζεται ως «άμεση γνώση» ή ως «άμεση εσωτερική αντιληπτικότητα» ή διαφορετικά γνωστή ως διαισθητική ευφυία. Είναι το να γνωρίζεις χωρίς να μελετάς. Ό,τι μαθαίνεται μέσα από την διαδικασία αυτής της λειτουργίας, θα απαιτούσε εβδομάδες αν όχι μήνες για να αποτυπωθεί με λόγια.

Ένα άτομο με ανεπτυγμένη μόνον την νοητική λειτουργία θα πρέπει να ασχοληθεί εκτενώς με ένα πρόβλημα, να το αναλύσει και να ξεδιπλώσει τις πιθανές λύσεις του. Ενώ ένα άτομο με ανεπτυγμένη, έστω μερικώς, την διαισθητική λειτουργία, θα έχει άμεση συνολική εικόνα του προβλήματος και εξίσου άμεσα την οπτική των λύσεών του.

Δυστυχώς, το τρέχον εκπαιδευτικό σύστημα δεν ενθαρρύνει την ανάπτυξη της διαισθητικής αντίληψης, με αιτιολογία το ότι μόνον δια της λογικής οδού φτάνουμε στην λύση ή στο συμπέρασμα. Η άμεση αντίληψη ή διαίσθηση δεν είναι λογική. Στην πραγματικότητα μάλιστα, βρίσκεται πέρα από την λογική. Υπερβαίνει την λογική και τον λογικό νου. Η νοητική ευφυία είναι η μελέτη και η χρήση της λογικής για την επαγωγική επιχειρηματολογία.

Κι όμως, πολλές επιστημονικές ανακαλύψεις έχουν λάβει χώρα μέσα από την διαισθητική ευφυία. Οι ιδέες κάποια στιγμή απλώς «έλαμψαν» στο μυαλό κάποιων επιστημόνων. Επίσης, σύγχρονες επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν τον συσχετισμό της επίφυσης με την διαδικασία της γήρανσης –ή και των μεθόδων αντιγήρανσης.

Το Μετωπιαίο Κέντρο Νταν-Τίεν (Dan-Tien) βρίσκεται στο κέντρο του μετώπου. Είναι το κέντρο της κατώτερης διαισθητικής ευφυίας. Είναι το κέντρο της σοφίας ή κατώτερης διαίσθησης.

Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ της ανώτερης διαίσθησης του Κέντρου Στέμματος και της κατώτερης διαίσθησης του Μετωπιαίου Κέντρου? Στην περίπτωση του Στέμματος, είναι η άμεση εσωτερική αντιληπτικότητα χωρίς φόρμα. Είναι η γνώση στην πιο αγνή της μορφή. Είναι η γνώση χωρίς εσωτερικά οράματα, εικόνες και ήχους αυτή που χαρακτηρίζει την ανώτερη διαίσθηση. Από την άλλη, η γνώση του Μετωπιαίου Κέντρου, αν και εξίσου άμεση, συνοδεύεται πάντα από εσωτερικό όραμα ή άλλες ενδείξεις που συμβαίνουν στον χρόνο και μπορούν να περιγραφούν.

 

Το Κέντρο Τρίτου Ματιού (6ο - Άζνα/Ajna) βρίσκεται ανάμεσα στα φρύδια. Είναι το κέντρο της ανώτερης νοητικής λειτουργίας ή του αφηρημένου νου. Είναι επίσης το κέντρο που κατευθύνει/καθοδηγεί το κέντρο της θέλησης. Είναι υπεύθυνο για την κατανόηση αφηρημένων
εννοιών και αρχών. Ο συνδυασμός της νοητικής κατανόησης και της ενεργούς καθοδήγησης εμφανίζεται ως ενεργή ευφυία.
Η ενεργή ευφυία είναι πολύ διαφορετική από την στείρα ευφυία. Μπορεί να συναντήσετε ανθρώπους που φαίνονται ευφυιείς και η λεκτική τους έκφραση είναι πολύ σύνθετη και εντυπωσιακή και ωστόσο να μην είναι παραγωγικοί. Δεν παράγουν αποτελέσματα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της στείρας ευφυίας. Η ορθή λειτουργία του Κέντρου Τρίτου Ματιού εμφανίζεται ως «ευφυία εν κινήσει» ή «δυναμική ευφυία».

Ένα παράδειγμα δυναμικής ευφυίας είναι ένας διευθυντής που χρησιμοποιεί την νοητική ευφυία του για να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τους διαθέσιμους πόρους και το προσωπικό, επιτυγχάνοντας τον συντονισμό του μηχανισμού προς την παραγωγή αποτελέσματος.

Το Κέντρο Τρίτου Ματιού είναι το κέντρο της ενεργής θέλησης, η οποία βασίζεται στην νοητική ευφυία. Η ευφυής θέληση, είναι η θέληση στην ανώτερη μορφή της.

Να συγκρίνουμε εδώ για την καλύτερη κατανόηση το Κέντρο Ηλιακού Πλέγματος, το οποίο είναι το κέντρο της συναισθηματικής τάσης ή της συναισθηματικής θέλησης -της θέλησης δηλαδή στην κατώτερη μορφή της. Η δύναμη των μαζών προέρχεται κατά κύριο λόγο από το Κέντρο Ηλιακού Πλέγματος, ενώ η πιο εκλεπτυσμένη δύναμη, η ανώτερα ανεπτυγμένη στον άνθρωπο προέρχεται από το Κέντρο Τρίτου Ματιού.


Το Κέντρο Λαιμού (5ο – Βισούντα/Visuddha) βρίσκεται στο κέντρο του λαιμού. Είναι το κέντρο της κατώτερης νοητικής λειτουργίας ή του «συμπαγούς νου». Χρησιμοποιείται για την διαχείριση δραστηριοτήτων που απαιτούν σχολαστικότητα όπως για παράδειγμα την μελέτη, τον σχεδιασμό ή την ζωγραφική.

Αποτελεί επίσης το κέντρο της ανώτερης δημιουργικότητας, ενώ το Κέντρο Βάσης είναι το κέντρο της φυσικής δημιουργικότητας ή διαφορετικά της «προ-δημιουργίας». Όταν το Κέντρο Λαιμού είναι δυνατό και ενεργό, τότε το Κέντρο Βάσης είναι επίσης αρκετά δυνατό. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι καλλιτέχνες και γενικότερα οι δημιουργικοί άνθρωποι έχουν ισχυρές σεξουαλικές τάσεις.

Πολλοί καλλιτέχνες, επιτυχημένοι πολιτικοί και επιχειρηματίες έχουν υψηλά ανεπτυγμένα Κέντρα Λαιμού και Βάσης. Αυτό εξηγεί γιατί αρκετοί από αυτούς έχουν την τάση να εμπλέκονται σε συχνές σεξουαλικές σχέσεις. Είναι αδύνατο για ένα άτομο που είναι εξαιρετικά δημιουργικό να έχει ένα σεξουαλικό κέντρο που υπολειτουργεί, είναι αδύναμο ή παγωμένο.

Γιατί όταν είναι ισχυρά ενεργό το Κέντρο Λαιμού αποτελεί δεδομένο ότι και το σεξουαλικό κέντρο είναι ισχυρό. Αλλά το αντίστροφο δεν είναι απαραίτητο να ισχύει, καθώς ένα ισχυρά ενεργό σεξουαλικό κέντρο δεν σημαίνει ότι συνοδεύεται από ένα ισχυρό Κέντρο Λαιμού.

 

Το Κέντρο Καρδιάς (4ο - Αναχάτα/Anahata) βρίσκεται στο κέντρο του στέρνου. Είναι το κέντρο της συναισθηματικής καρδιάς. Είναι το κέντρο των ανώτερων αισθημάτων όπως της ειρήνης, της γαλήνης, της χαράς, της συμπόνοιας, της ευγένειας, της τρυφερότητας, της φροντίδας, της ευαισθησίας, της υπομονής, του ενδιαφέροντος για τον άλλο άνθρωπο.

Το Κέντρο Ηλιακού Πλέγματος προσανατολίζεται στο «εγώ» ενώ το Κέντρο Καρδιάς «στον άλλο», με την έννοια του ενδιαφέροντος για το πώς ο άλλος αισθάνεται, τί μπορεί να έχει ανάγκη, τί μπορεί να σκέφτεται. Για να μην προκύψει κάποια παρανόηση, και τα δύο είναι εξίσου σημαντικά και δεν είναι κάποια από τις δύο εκφάνσεις «καλή» ή «κακή». Για να επιτευχθεί η ισορροπία στην ζωή ενός ατόμου μεταξύ του φυσικού/υλικού και πνευματικού πεδίου, είναι απαραίτητο να έχουν αναπτυχθεί ισόβαθμα και τα δύο αυτά ενεργειακά κέντρα.

Αν το Κέντρο Καρδιάς είναι υπερανεπτυγμένο και το Κέντρο Ηλιακού Πνεύματος υπο-ανεπτυγμένο, τότε υπάρχει η τάση του ατόμου να γίνεται θύμα εκμετάλλευσης, χρησιμοποίησης και κακοποίησης από το περιβάλλον του. Αν πάλι το Κέντρο Ηλιακού Πλέγματος είναι υπερανεπτυγμένο, τότε υπάρχει η τάση του ατόμου να συμπεριφέρεται εγωκεντρικά, ίσως και σε όρια σκληρότητας. Η ισορροπία λοιπόν μεταξύ των δύο αυτών κέντρων είναι απαραίτητη και συνοψίζεται στην φράση «ισορροπώντας την ευγενή αγάπη για τους άλλους με το ενδιαφέρον για τον εαυτό».

Με την εισβολή της σύγχρονης απαιτητικής εκπαίδευσης και την άνοδο ενός νέου σύνθετου τύπου επαγγελματικής καρριέρας τα οποία προϋποθέτουν την υπέρμετρη χρήση της νοητικής λειτουργίας, βλέπουμε ότι αρκετοί άνθρωποι καλλιεργούν το Κέντρο Λαιμού, σε αντίθεση με το Κέντρο Καρδιάς που στο σύγχρονο κόσμο μοιάζει να έχει παραγκωνιστεί.
Αυτός είναι ο λόγος που συχνά θα συναντήσουμε έξυπνους, μορφωμένους και επιτυχημένους ανθρώπους, όμως παράλληλα σκληρούς και συναισθηματικά αδιάφορους.

Η ανάπτυξη του Κέντρου Καρδιάς εξασφαλίζει ότι η βελτιωμένη νοητική λειτουργία που θα συνδυαστεί με μια ισχυρά ανεπτυγμένη θέληση, θα χρησιμοποιηθεί με σύνεση και χωρίς να είναι βλαπτική για το περιβάλλον του ατόμου.
Συμπερασματικά, το Κέντρο Στέμματος μπορεί να αναπτυχθεί επαρκώς στην ποιότητά του, μόνο εφόσον πρώτα έχει αναπτυχθεί το Κέντρο Καρδιάς. Χωρίς της ανάπτυξη του Κέντρου Καρδιάς στο μεγαλύτερο έστω μέρος του πληθυσμού, η έννοια «ειρήνη στον κόσμο» είναι απίθανη.

Αυτός είναι ο λόγος που θα έπρεπε η ανάπτυξη του Κέντρου Καρδιάς να συμπεριλαμβάνεται ως μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος.

 

Το Κέντρο Ηλιακού Πλέγματος (3ο - Μανιπούρα/Manipura) βρίσκεται στην μικρή κεντρική εσοχή των θωρακικών οστών, την ξιφοειδή απόφυση. Είναι το κέντρο όπου εδράζουν τα κατώτερα συναισθήματα, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά.
Στα θετικά συγκαταλέγεται η φιλοδοξία, η δύναμη, η δίκαιη διάκριση, η τόλμη, το κουράγιο, η δικαιοσύνη, η σύνεση.
Στα αρνητικά, ο θυμός, η ευερεθιστότητα, το μίσος, η ζήλεια, η απληστία, η καταστροφικότητα, η βιαιότητα, η σκληρότητα, η πικρία, το άγχος, η ένταση, ο φόβος, ο εγωισμός, η επιθετικότητα, η εξάρτηση.

Πρωτεύοντα Ενεργειακά ΚέντραΟ όρος «κατώτερο συναίσθημα» δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι «κακό». Το Κέντρο Ηλιακού Πλέγματος, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι το κέντρο της τόλμης, του κουράγιου, της ισχυρής θέλησης και της επιθυμίας για νίκη.

Ωστόσο, γενικότερα, οι μάζες καθοδηγούνται από το συναίσθημα. Συνεπώς, στο Κέντρο Ηλιακού Πλέγματος βρίσκεται και η κατώτερη θέληση. Αποτελεί το κέντρο θέλησης των μαζών. Παρά το γεγονός αυτό, το άτομο καθώς αναπτύσσεται έχει την δυνατότητα επιλογής μεταξύ των τάσεων κατώτερης ή ανώτερης ποιότητας.

Το Κέντρο Σπλήνα (δευτερεύον) βρίσκεται στο αριστερό μέρος της κοιλιακής χώρας. Ακριβής θέση είναι το μεσαίο μέρος του αριστερού τελευταίου οστού των πλευρών. Το οπίσθιο Κέντρο Σπλήνα είναι ακριβώς στην ίδια θέση, στην οπίσθια πλευρά του σώματος.

Το Κέντρο Σπλήνα ελέγχει και ενεργοποιεί τον σπλήνα. Μέσα από το κέντρο αυτό απορροφάται, «χωνεύεται» και διανέμεται σε άλλα ενεργειακά κέντρα η ζωτική ενέργεια ή πράνα (prana). Έλκει και συγκεντρώνει την ζωτική ενέργεια, την διαχωρίζει σε υπο-ενέργειες και ύστερα την κατευθύνει προς τα άλλα κύρια ενεργειακά κέντρα και συνεπώς σε όλο το σώμα. Άρα,  τα Κύρια Ενεργειακά κέντρα εξαρτώνται από το Κέντρο Σπλήνα για τον εφοδιασμό τους με ζωτική ενέργεια.

Το Κέντρο Σπλήνα παίζει σημαντικό ρόλο στην ευεξία. Η λειτουργία του επηρρεάζει το ενεργειακό πεδίο από φυσικής και ψυχικής απόψεως. Αν είναι καθαρό και ενεργό, προάγει την δύναμη και την υγεία. Αν είναι αδύναμο, προκαλείται αντίστοιχα η αίσθηση αδυναμίας. Ένα αδύναμο Κέντρο Σπλήνας σημαίνει ένα αδύναμο φυσικό σώμα και ένα χαμηλό επίπεδο ζωτικής ενέργειας. Ακόμη, η κατάθλιψη μπορεί να υποδηλώνει σοβαρή βλάβη και δυσλειτουργία του Κέντρου Σπλήνα.

 

Το Κέντρο Ιερού (2ο - Σβαντιστάνα/Svadhistana) βρίσκεται περίπου 2-3 εκατοστά κάτω από τον αφαλό. Το κέντρο Ιερού παράγει «συνθετικό χρυσό τσι ή ζωτική ενέργεια», η οποία ρυθμίζει και βοηθάει την κυκλοφορία της ζωτικής ενέργειας στους μεσημβρινούς. Το συνθετικό τσι προάγει την προσέλκυση της ζωτικής ενέργειας από το ενεργειακό σώμα.

Η λέξη Τσι (Chi ή Qi) χρησιμοποιείται εδώ αρκετά ελεύθερα για να περιγράψει βαθιές ενέργειες. Μπορεί να σημαίνει πράνα αέρα, πράνα γης και άλλα είδη πράνα. Επίσης χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτό το είδος «βιοσυνθετικής ενέργειας» που παράγεται από το Κέντρο Ιερού.
Αυτή η βιοσυνθετική ενέργεια είναι βεβαίως πολύ διαφορετική από το πράνα που αποτελεί την βασική ζωτική ενέργεια της ζωής. Στην ουσία, δεν τροφοδοτεί ζωτικά το σώμα απλά ενισχύει την ικανότητά του να  προσελκύει να διανέμει και να απορροφά την «πραγματική» ζωτική ενέργεια.
Όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες το πράνα αέρα είναι εξαιρετικά φτωχό. Τα άτομα λοιπόν με λιγότερο βιοσυνθετικό τσι (από το Κέντρο Ιερού), αντιμετωπίζοντας μεγαλύτερη δυσκολία να προσελκύσουν πράνα αέρα ήδη φτωχό, έχουν την τάση να αισθάνονται περισσότερη κούραση και χαμηλή ενέργεια από άλλα με περισσότερο βιοσυνθετικό τσι.

Το φυσικό σώμα προσλαμβάνει θρεπτικά συστατικά μέσω της τροφής και των υγρών και κατά την διαδικασία αφομοίωσης παράγει ορμόνες μέσω των ενδοκρινών αδένων. Η τροφή, το νερό, οι χυμοί αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τύπους πρανικών ενεργειών, οι οποίες στη συνέχεια απορροφώνται από το ενεργειακό σώμα.
Οι ορμόνες που παράγονται είναι αυτές που αντιστοιχούν στο βιοσυνθετικό τσι που παράγεται από το ενεργειακό σώμα.

Το Κέντρο Ιερού είναι επίσης το κέντρο της ενστικτώδους γνώσης. Για παράδειγμα, όταν κάποιος εξασκεί πολεμικές τέχνες, δεν σκέφτεται το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει όταν μάχεται. Γνωρίζει από ένστικτο την κατάλληλη κίνηση που θα κάνει την στιγμή που αντιμετωπίζει τον αντίπαλο.


Το Κέντρο Μενγκ Μέιν (Meng Mein) βρίσκεται στο πίσω μέρος του σώματος στην προβολή του ομφαλού. Ελέγχει και ενεργοποιεί τα νεφρά και τα επινεφρίδια. Λειτουργεί ως «ενισχυτικός σταθμός» της σπονδυλικής στήλης και είναι υπεύθυνο για την ανοδική κίνηση των πρανικών ενεργειών που έρχονται από το Κέντρο Βάσης. Για την ακρίβεια, το Κέντρο Μενγκ Μέιν λειτουργεί ως «επιταχυντής ενέργειας» ο οποίος αυξάνει το ποσοστό δόνησης της κατώτερης πρανικής ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκτοξεύεται η πρανική ενέργεια με εκπληκτική ταχύτητα μέσα από τα ενεργειακά κανάλια της σπονδυλικής στήλης και ολόκληρου του οπίσθιου μέρους του κορμού και να διαχέεται σε όλα τα σημεία του σώματος.

 

Το Κέντρο Βάσης (1ο - Μουλαντάρα/Muladhara) βρίσκεται στην περιοχή της ήβης. Είναι το κέντρο του σεξουαλικού ενστίκτου, της επιβίωσης και το κατώτερο δημιουργικό κέντρο της «προ-δημιουργίας». Ενώ το Κέντρο Λαιμού είναι το κέντρο της ανώτερης δημιουργικότητας και το υψηλότερο κέντρο με το οποίο μπορεί να «αντιστοιχηθεί» η σεξουαλική ενέργεια.

Μέρος της σεξουαλικής ενέργειας μεταδίδεται από το σώμα προς μια υψηλότερη μορφή ζωτικής ενέργειας, ώστε να αξιοποιηθεί για δημιουργικές, νοητικές και πνευματικές λειτουργίες. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία του Κέντρου Λαιμού και όλα τα ενεργειακά κέντρα που βρίσκονται στην περιοχή της κεφαλής.

Παρατηρείται ότι διανοητικά καθυστερημένα άτομα έχουν ολοκληρωτικά κατεστραμμένο σεξουαλικό κέντρο, γεγονός που εξηγεί γιατί αντίστοιχα τα κέντρα κεφαλής είναι επίσης δυσλειτουργικά. Όπως επίσης συμβαίνει και με τους ηλικιωμένους, όπου κατόπιν μη λειτουργίας του σεξουαλικού κέντρου γίνονται ευπαθείς και σε παθήσεις του νου και του λόγου.

Η επιστήμη και η τέχνη της μετουσίωσης της σεξουαλικής ενέργειας σε δημιουργική ενέργεια και υψηλότερης μορφής ζωτική ενέργεια, ώστε να ενεργοποιούνται τα εγκεφαλικά κύτταρα, διδάσκεται μέσω της Αρχάτικ Γιόγκα (Arhatic Yoga).

To Κέντρο Βάσης στην οπίσθια πλευρά είναι η προβολή του Κέντρου Βάσης της πρόσθιας πλευράς του σώματος, στην βάση της σπονδυλικής στήλης στην περιοχή του κόκκυγα. Μοιάζει με την ρίζα ενός δέντρου, αν η ρίζα είναι αδύναμη τότε και το δέντρο είναι αδύναμο. Ομοίως, αν το Κέντρο Βάσης είναι αδύναμο, τότε και το σώμα είναι επίσης πολύ αδύναμο. Ένας άλλος όρος για το Κέντρο Βάσης είναι «ενεργειακό κέντρο ρίζας».

Αποτελεί το κέντρο ενστίκτου επιβίωσης και όχι μόνο, καθώς είναι και το κέντρο της δυναμικής δραστηριότητας. Ένα άτομο με ισχυρά ενεργοποιημένο Κέντρο Βάσης προγραμματίζει και επιτυγχάνει ενώ ένα άτομο με αδύναμο και ανενεργό Κέντρο Βάσης μπορεί παρά τον καλό σχεδιασμό, να μην μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη. Επίσης μπορεί να έχει την τάση να προδικάζει την αποτυχία ώστε να κρατά την δράση στάσιμη. Ένα Κέντρο Βάσης χωρίς ισορροπία μπορεί ακόμη να οδηγήσει στον υλισμό.

Minor ChakrasΤα Κύρια Ενεργειακά Κέντρα λοιπόν, είναι η απαρχή των σωματικών λειτουργιών, ενώ τα Δευτερεύοντα Ενεργειακά Κέντρα αποτελούν τους επικουρικούς αμυντικούς μηχανισμούς.

Σαν σύνολο, τα Κύρια Ενεργειακά Κέντρα, τα Δευτερεύοντα Ενεργειακά Κέντρα, το Αυρικό Πεδίο και οι διασταυρούμενες Ενεργειακές Γραμμές σε όλο το σώμα, συνθέτουν το πλέγμα (matrix) της ανθρώπινης ζωής.

Παρακάτω θα δούμε ποιά ακριβώς είναι τα 21 Δευτερεύοντα Ενεργειακά Κέντρα, τις θέσεις και τον ρόλο τους, όπως περιγράφονται σύμφωνα με διάφορες σύγχρονες πηγές θεραπευτικών σχολών:

Δευτερεύοντα Ενεργειακά Κέντρα

1. ΑΛΤΑ ΜΕΪΤΖΟΡ (ALTA MAJOR) - Δευτερεύον Κέντρο Κεφαλής
Το Alta Major βρίσκεται στην βάση του οπίσθιου μέρους του κρανίου. Αποτελεί το ενεργειακό σημείο όπου εδράζουν οι μνήμες και τα πρότυπα επιβίωσης που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας. Επίσης χρησιμοποιείται για την ανάκληση της «μακρινής μνήμης» πιθανώς εμπεριέχοντας πληροφορίες που αφορούν προηγούμενες ζωές.

Ανήκοντας στην Ακτίνα 3, μπορεί να αποτελεί δευτερεύον κέντρο, ωστόσο λειτουργεί ως κύριο. Συνδέεται με το Καρωτιδικό Σώμα το οποίο παρακολουθεί τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα και ελέγχει την αναπνευστική λειτουργία και βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το Κέντρο Λαιμού και το Κέντρο Καρδιάς.

Όταν είναι πλήρως ανεπτυγμένο, εγκαθιδρύει την επικοινωνία μεταξύ της ζωτικής ενέργειας του καναλιού της σπονδυλικής στήλης (κουνταλίνη  - kundalini) και της ζωτικής ενέργειας των δύο κέντρων κεφαλής, Στέμματος και Τρίτου Ματιού. Ακόμη, αποτελεί την φυσική έκφανση του Αντακαράνα (Antahkarana1).

Alta MajorΕίναι δυναμικός σύνδεσμος μεταξύ του cerebellum (του εκούσιου μυϊκού συστήματος), του medulla oblongata (του συστήματος που ρυθμίζει την αναπνευστική λειτουργία, τον καρδιακό παλμό και την καρδιακή πίεση) και της σπονδυλικής στήλης.

Η ανάπτυξη του Alta Major οδηγεί στην συνειδητή διαχείριση του σκοπού της Ψυχής στην Γαία. Έχει την δύναμη να υλοποιεί το όραμα, να συνδέει με τον Ανώτερο Νου, να ισορροπεί την πνευματική θέληση του Κέντρου Στέμματος και να αντλεί πληροφορίες για προηγούμενες ζωές κατά την διάρκεια του ύπνου -αν συντονιστεί μέσω αυτοσυγκέντρωσης  με το Κέντρο Τρίτου Ματιού για αυτό τον σκοπό.

2/3. ΜΑΤΙΑ - Δευτερεύοντα Κέντρου Τρίτου Ματιού
Δευτερεύοντα Κέντρου Τρίτου ΜατιούΥπάρχει ένα δευτερεύον ενεργειακό κέντρο δίπλα από κάθε μάτι στην εξωτερική πλευρά του προσώπου, που συνδέεται στενά με το Κέντρο Τρίτου Ματιού. Τα μάτια είναι τα παράθυρα της ψυχής και ως τέτοια, λειτουργούν σαν πύλη μεταξύ του εξωτερικού κόσμου ή πώς εμείς τον βλέπουμε και το πώς αισθανόμαστε σχετικά σε εσωτερικό επίπεδο. Άλλοι άνθρωποι είναι περισσότερο αποτραβηγμένοι στην εσωτερική τους οπτική και άλλοι άνθρωποι δεν κοιτούν καθόλου μέσα τους.

Ενεργοποιώντας αυτά τα δευτερεύοντα κέντρα και διοχετεύοντάς τους ενέργεια μπορούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ των δύο τάσεων.

Ως αποτέλεσμα, βελτιώνεται ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο, εξωτερικό ή εσωτερικό, και παράλληλα ο τρόπος που βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους.

4/5. ΑΥΤΙΑ - Δευτερεύοντα Κέντρου Καρδιάς
Αυτά τα δευτερεύοντα ενεργειακά κέντρα βρίσκονται κοντά στα ζυγωματικά του προσώπου, στους γναθικούς συνδέσμους,  ένα μπροστά από κάθε αυτί. Συνδέονται με τον ρόλο που παίζουν τα αυτιά στην ισορροπία των δύο πλευρών του σώματος.

Ενεργοποιώντας αυτά τα κέντρα χαλαρώνουμε την νευρική ένταση του προσώπου, πράγμα που μπορεί για παράδειγμα να βοηθήσει στην ικανότητα αυτοελέγχου ώστε να μην εμφανίζουμε τις αντιδράσεις και τα συναισθήματά μας δημοσίως αν κάπου αυτό χρειαστεί.

6. ΚΛΕΙΔΑ - Δευτερεύον Κέντρου Λαιμού
Δευτερεύον ενεργειακό κέντρο που βρίσκεται κάτω από τον λαιμό στο σημείο που ενώνονται τα οστά της κλείδας και συνδέεται με τις αναπνευστικές οδούς και τα βρογχικά κανάλια.

Χρήσιμο σε θεραπείες βρογχίτιδας, παθήσεων του οισοφάγου και γενικότερες δυσκολίες του αναπνευστικού. Χαρακτηρίζεται και ως πνευμονογαστρικό κέντρο.

7. ΘΥΜΟΣ ΑΔΕΝΑΣ - Δευτερεύον Κέντρου Καρδιάς
Ο Θύμος Αδένας συνδέεται με το Κέντρο Καρδιάς, αλλά λόγω της σημαντικότητας αυτού του αδένα συνολικά για το ανοσοποιητικό σύστημα, λειτουργεί και ως κύριο ενεργειακό κέντρο.

Ενεργοποιώντας το Κέντρο Θύμου Αδένα, επηρρεάζουμε άμεσα την απόδοση του αδένα ενδυναμώνοντας την φυσική άμυνα του σώματος και προάγοντας συναισθήματα ασφάλειας και ευεξίας, ειδικότερα στην περιοχή του θώρακα όπου εδράζουν κυρίως τα συναοσθήματα της καρδιάς.

8/9. ΜΑΣΤΟΙ - Δευτερεύοντα Κέντρου Λαιμού & Καρδιάς
Δευτερεύοντα Κέντρου Λαιμού & ΚαρδιάςΠάνω από τους μαστούς βρίσκονται τα δευτερεύοντα κέντρα που συνδέονται με την θρέψη και την υπευθυνότητα. Αν είναι σε υγιή λειτουργία, εμφανίζουν ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών ποιοτήτων.

Η ενεργοποίηση και θεραπεία τους μπορεί να βελτιώσει την σχέση μας με το τί επιτρέπουμε να εισάγεται στο σώμα μας και πώς μετατρέπουμε αυτό σε δράση μέσα από την υπευθυνότητα.

10. ΗΛΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
Δευτερεύον ενεργειακό κέντρο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Κύριο και συνδέεται με τους διάφορους αδένες που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή του σώματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι καθαριστικές ποιότητες που φέρει το πάγκρεας επηρρεάζονται άμεσα από την ενεργοποίηση αυτού του κέντρου, έχοντας ως αποτέλεσμα την βελτίωση του αίματος και κατά συνέπεια της κυκλοφορίας του στο σώμα. Αυτή η περιοχή επίσης κυβερνά την ψυχική πλευρά του κατώτερου σώματος που μας βοηθά να αποκτήσουμε μεγαλύτερη συνείδηση της θέσης μας στο Σύμπαν.

11. ΣΠΛΗΝΑΣ - Δευτερεύον Κέντρου Ηλιακού Πλέγματος
Βρίσκεται στο αριστερό μέρος της κοιλιακής χώρας, στο μεσαίο μέρος του αριστερού τελευταίου οστού των πλευρών. Στην πραγματικότητα, είναι δύο σημεία που διαμορφώνουν το κέντρο αυτό. Επηρρεάζει την ισορροπία των τοξινών που εισέρχονται και αποβάλλονται από το σώμα.

Ενεργοποιώντας το κέντρο αυτό ασκούμε επιρροή στον σπλήνα προάγοντας τις ιδιότητες αυτού, που αφορούν το πεπτικό μας σύστημα.


12. ΣΥΚΩΤΙ - Δευτερεύον Κέντρου Ηλιακού Πλέγματος
Αυτό το δευτερεύον ενεργειακό κέντρο αντιπροσωπεύει το συκώτι, το μεγαλύτερο εσωτερικό μας όργανο. Το συκώτι είναι ζωτικής σημασίας για την αποβολή των τοξινών και των αποβλήτων από το σώμα και επίσης συνθέτει τις νέες ουσίες που είναι απαραίτητες για την ισορροπία της λειτουργίας των υπολοίπων αδένων του ενδοκρινικού συστήματος.

Ενεργοποιώντας αυτό το κέντρο ή θεραπεύοντάς το με ρέικι, ενισχύουμε την πρόληψη βλάβης του συκωτιού –ή αν έχει ήδη υποστεί βλάβη ενισχύουμε της διαδικασία ανανέωσής του.


13. ΣΤΟΜΑΧΙ - Δευτερεύον Κέντρου Ηλιακού Πλέγματος
Το δευτερεύον ενεργειακό κέντρο που συνδέται με το στομάχι σχετίζεται με το κατώτερο μέρος του παχέος εντέρο. Θεραπεύοντας το κέντρο αυτό, ενισχύουμε την διαδικασία καθαρισμού επιβλαβών ουσιών που δεν καταστράφηκαν κατά την διαδικασία της πέψης  και  έχουν κατακαθίσει στις εσοχές και τις καμπύλες του εντέρου.

Επίσης, βελτιώνεται και η ίδια η διαδικασία της πέψης γενικότερα.


14/15. ΩΟΘΗΚΕΣ/ΓΟΝΑΔΕΣ - Δευτερεύοντα Κέντρου Ιερού & Βάσης
Κάθε ωοθήκη ή γονάδα έχει και ένα δευτερεύον ενεργειακό κέντρο. Αυτά τα κέντρα συνδέονται με την συναισθηματική πλευρά της σεξουαλικότητάς μας και τον βαθμό γονιμότητάς μας. Καθώς αυτή είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, η ανισορροπία είναι συχνό φαινόμενο.

Ενεργοποιώντας αυτά τα κέντρα, επιτρέπουμε στην ενέργεια να ρέει σε βαθύτερα επίπεδα της περιοχής, αυξάνοντας την σεξουαλική μας εμπιστοσύνη και προάγοντας την παραγωγή υγιών ωαρίων και σπερματοζωαρίων.

16/17. ΠΑΛΑΜΕΣ - Δευτερεύοντα Κέντρου Καρδιάς
Ίσως τα πιο σημαντικά από τα δευτερεύοντα ενεργειακά κέντρα καθώς συνδέονται με το Κέντρο Καρδιάς. Συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα και σε θεραπείες ρέικι. Για τους θεραπευτές, καθώς δίνουν και λαμβάνουν ενέργεια μέσα από τα χέρια, η ανάπτυξη αυτών των κέντρων έχει άμεση επίδραση στην βελτίωση των θεραπευτικών τους ιδιοτήτων.

Γενικότερα, ανοίγοντας αυτά τα κέντρα αυξάνουμε την σύνδεση με το Κέντρο Καρδιάς και συνεπώς την ικανότητά μας να αγαπούμε και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Συνδέονται επίσης με τα νεφρά.


18/19. ΚΛΕΙΔΩΣΕΙΣ ΓΟΝΑΤΩΝ - Δευτερεύοντα Κέντρου Βάσης
Βρίσκονται στην εσοχή της κλείδωσης του κάθε γόνατος και σχετίζονται με τους φόβους που εμποδίζουν την πρόοδό μας στην ζωή. Αυτοί η φόβοι μπορεί να αφορούν τον φόβο θανάτου, τον φόβο αλλαγής ή τον φόβο απώλειας ελέγχουστο εγώ μας. Τέτοια αρνητικά συναισθήματα μπορούν να θεραπευτούν στην περιοχή αυτή.

Η ενεργοποίηση αυτών των κέντρων μπορεί επίσης να βελτιώσει την ευελιξία μας και την ικανότητά μας να επιδιώκουμε δραστικά τους στόχους μας. Συνδέονται επίσης με τα συναισθήματα υπερηφάνειας και κατωτερώτητας.


20/21. ΠΕΛΜΑΤΑ - Δευτερεύοντα Κέντρου Βάσης
Τα δευτερεύοντα ενεργειακά κέντρα των πελμάτων επηρρεάζουν την επαφή μας με την Γαία και το πόσο συνδεδεμένο με αυτή αισθάνεται και το υπόλοιπο σώμα. Όπως προσλαμβάνουν τις ενέργειες που μας γειώνουν, με τον ίδιο τρόπο αποβάλλουν και τις ανεπιθύμητες ενέργειες πίσω στην Γαία.

Όσο πιο ανοιχτά και ενεργοποιημένα είναι αυτά τα κέντρα, τόσο πιο συνεχής είναι και η ροή ανταλλαγής των παραπάνω ενεργειών, δημιουργώντας ισορροπία και ευεξία σε όλο το σώμα. Επιπροσθέτως, η ισχυρή ενεργοποίησή τους προάγει και της ανάπτυξη της Αύρας.
Συνδέονται επίσης με το συκώτι και την ουροδόχο κύστη.

*Συμπληρωματικά:

22/23. ΚΛΕΙΔΩΣΕΙΣ ΑΓΚΩΝΩΝ - Δευτερεύοντα Κέντρου Ιερού & Ηλιακού
Βρίσκονται στην εσοχή της κλείδωσης του κάθε αγκώνος και σχετίζονται με την ικανότητα να λαμβάνουμε και να δίνουμε καθώς και την αυτοαποδοχή. Συνδέονται με τους πνεύμονες και το πάγκρεας.

 

Δευτερεύοντα Ενεργειακά Κέντρα & Βελονισμός


Τα Δευτερεύοντα Ενεργειακά Κέντρα αποτελούν δυναμικά σημεία βελονισμού, καθώς αποτελούν «προβολές» των θεμάτων των Κύριων Ενεργειακών Κέντρων. Θεωρείται ότι είναι πιο εύκολη η εντοπισμένη βελονιστική θεραπεία με χρήση των Δευτερευόντων Κέντρων σε σύγκριση με τα Κύρια. Παραδοσιακά, χρησιμοποιούνται 21 Δευτερεύοντα Κέντρα στον Βελονισμό -παρά το ότι το Κέντρο Σπλήνα δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς ανακούφισης άλγους.

Τα 20, λοιπόν, σημεία βελονισμού Δευτερευόντων Ενεργειακών Κέντρων μπορούν γενικά να εντοπιστούν στην περιφέρεια του σώματος και είναι τα ακόλουθα:

-Τσάκρα Πελμάτων - KI 1

Δευτερεύοντα Τσάκρας και βελονισμός

-Τσάκρα Χεριών - PC 8
-Τσάκρα Γονάτων - BL 40
-Τσάκρα Αγκώνων - PC 3
-Τσάκρα Βουβώνος - ST 30
-Τσάκρα Κλείδας - KI 27
-Τσάκρα Ώμων - LI 15
-Τσάκρα Ομφαλού - KI 16
-Τσάκρα Αυτιών - TE 17
-Τσάκρα Μεσοπλεύριο -SP 21


Για σκοπούς ανακούφισης άλγους μπορούν να συνδυαστούν σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Πελμάτων και Χεριών σχετίζονται με το Κέντρο Στέμματος.
2. Αγκώνων και Γονάτων σχετίζονται με το Κέντρο Βάσης.
3. Βουβώνος και Κλείδας σχετίζονται με το Κέντρο Τρίτου Ματιού.
4. Ώμων και Ομφαλού σχετίζονται με το Κέντρο Λαιμού.
5. Αυτιών και Μεσοπλεύριο σχετίζονται με το Κέντρο Καρδιάς.

 


Πηγές & Βιβλιογραφία

-Reiki Path, Ιστοσελίδα

-Integrative Health Care, Ιστοσελίδα

-Esoteric Healing, Alan Hopking - Blue Dolphin Publishing

-The Chakras & Their Functions, Master Choa Kok Sui - Kindle Edition 2012

-A Treatise on the Seven Rays. Vol. 4 Esoteric Healing, Alice Bailey

-Hands of Light, Barbara Brennan

-Exploring Chakras, Susan G. Shumsky - 2003 New Page Books.

-Cross, J.R. 'The Relationship of the Chakra Energy System and Acupuncture'

Dr. Ac. Thesis, British College of Acupuncture - 1986/7

1Σανσκριτικά: η εσώτερη αιτία. Αναφέρεται στην ολότητα/ένωση των δύο επιπέδων του νου, τον νοητικό ή ανώτερο νου και τον μέσου επιπέδου νου.

Σημείωση: Το παρόν άρθρο αποτελεί εργασία της Άρτεμις Neelam Σταματίου για το μάθημα Κρυσταλλοθεραπείας της Ιωάννας Shakila Μπράτη, Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής & Κινεζικής Ιατρικής, 2013-14

Pin It