Εναρμόνιση και ενεργοποίηση των τσάκρας

Εναρμόνιση και ενεργοποίηση των τσάκρας

Τοποθετούμε στο κέντρο του κεφαλιού έναν κρύσταλλο-γεννήτρια με τη μύτη στραμμένη στο κεφάλι και στα πέλματα έναν κρύσταλλο καπνιά με τη μύτη να κοιτάζει προς τα κάτω. Ανάμεσά τους και πάνω από κάθε ενεργειακό κέντρο τοποθετούμε έναν κρύσταλλο με διπλή αιχμή. Αυτή η τεχνική θα αναζωογονήσει όλα μας τα ενεργειακά κέντρα επιτρέποντας στην ενέργεια να ρεύσει ομαλότερα.

Pin It