Άνοιγμα του κέντρου καρδιάς

Άνοιγμα του κέντρου καρδιάς

Μια τεχνική που μας επιτρέπει να βιώσουμε την αγάπη, να αφεθούμε να τη δεχτούμε και να τη μοιράσουμε απλόχερα. Ηρεμεί τις ταχυπαλμίες μας, βοηθάει να ξεπεράσουμε τις τάσεις για αϋπνία και μειώνει την ανησυχία.

Στο κέντρο καρδιάς τοποθετούμε ένα ροζ χαλαζία σε σχήμα καρδιάς. Πάνω από την καρδιά τοποθετούμε ένα περίδοτο. Αριστερά έναν ροζ κουνζίτη, δεξιά μια τουρμαλίνη καρπουζάκι και από κάτω έναν αβεντουρίνη. Στο ηλιακό πλέγμα τοποθετούμε έναν κιτρίνη με την αιχμή του προς τα κάτω και στο τρίτο μάτι ένα λάριμαρ. Στα χέρια κρατάμε από ένα ροζ χαλαζία.

Pin It